Idejna zasnova kulturno-umetniškega središča s stanovanjskim delom v Yazdu, Iran

Osredotočenost magistrske naloge je razvoj kulturne in stanovanjske stavbe v južnem delu zgodovinskega mesta Yazd, v Iranu. Cilj je izboljšati urbani potencial in obogatiti prihodnji razvoj mesta z analizo in raziskovanjem degradiranega urbanega tkiva. Kljub temu, da že obstaja okvir strategije razvoja mesta, ta še ni bil v celoti uresničen. Najnovejša ambicija je, da se prednostno razvije kulturni center, glede na bližino več javnih in zasebnih izobraževalnih ustanov ter mestne knjižnice.

Ta predlog si prizadeva oživiti identiteto mesta z ustvarjanjem urbane povezave med starim mestnim središčem v sektorju Fahadan in trgom Amir Chakhmaq ter bolj specifičnim območjem Tal v zgodovinskem mestnem tkivu, ki je bil skozi desetletja izpostavljen degradaciji. Načrt je predstaviti nov kulturni center s stanovanjsko stavbo, ki bo dopolnjeval programe bližnje mestne knjižnice in drugih izobraževalnih ustanov v okolici. Ta projekt je priložnost za reševanje izgube lokalne in kulturne identitete, ki jo je povzročila modernizacija Irana, in z integracijo omenjenega centra zagotoviti ohranjanje mestnega tkiva in njegovo nadaljnjo evolucijo.

9